Bolaks

AS Bolaks produserer rogn både til det norske og det internasjonale markedet.


Kontakt

Tlf: 56 58 06 00
Epost: bolaks@bolaks.no
www.bolaks.no

Adresse

Fusavegen 281
5640 Eikelandsosen

AS Bolaks produserer rogn både til det norske og det internasjonale markedet. Vi leverer årlig mange millioner rognkorn fra vårt anlegg ved Lygrepollen i Fusa kommune.

AS Sævareid Fiskeanlegg – som Bolaks og familien Holmefjord har store eierinteresser i – produserer smolt av rogn levert av AS Bolaks.

AS Bolaks har i dag ti konsesjoner for produksjon av matfisk, og to konsesjoner for stamfisk. Målet er å produsere 12.000 tonn slaktefisk hvert år

60.2326569, 5.7167075