Holdhus kirke - Fortidsminneforeningen

Holdhus gamle kirke ligger i Hålandsdalen og er bygget på 1720-tallet


Adresse

240, Fv123,
5640 Eikelandsosen


Holdhus gamle kirke ligger i Hålandsdalen i Fusa kommune, Hordaland. Kirken er antakelig bygget på 1720-tallet kort tid etter en tidligere stavkirke på stedet ble revet. Den var i privat eie fram til 1876, da det ble snakk om å skifte ut kirken enda en gang. Den ble da gitt til menigheten, som siden solgte den til hotelleier Hans Holdhus. Han solgte kirken videre til foreningen i 1900.

Kirken har en komplisert bygningshistorie, og har deler fra flere forskjellige perioder. Koret er fra midten av 1800-tallet, skipet er fra tidlig 1700-tall, og tårnoppbygget er enda eldre.

Holdhusmadonnaen fra 1400-tallet er Norges eneste malte madonna i stein fra middelalderen. Steinskulpturen av Maria og Jesusbarnet var til behandling hos NIKU i underkant av et år, og er nå ferdig konservert. Skulpturen, som er den eneste i sitt slag i Norge, kom tilbake til Holdhus kirke 14. juni, 2012.

Til tross for bleknede farger og utfall i maling, var skulpturen relativt godt bevart. Da den ankom konserveringsatelieret, var store deler dekket av støv og mugg. Tjære hadde rent nedover skulpturen. Tjæren er trolig fra stavkirketiden, altså før ca. 1726. Holdhusmadonnaen ble renset og løs maling konsolidert (limt på). Rester av tjære som ikke kunne fjernes ble kamuflert med en vannbasert maling, i samme farge som tilstøtende lokalfarge.

60.2432074, 5.8329037