Mandelhuset

Restaurant i Sjøkanten - Ein destinasjon på Tysnes


Kontakt

T: 53 43 21 00
E: booking@mandelhuset.no
www.mandelhuset.no/

Adresse

Hegglandsvegen 6
Våge — 5680 Tysnes


Ein destinasjon på Tysnes

Mandelhuset, ein restaurant tufta på sterke tradisjonar og historia frå kystkulturen på Tysnes.

Dei tek vare på det gamle, samstundes som huset har utvikla seg til eit bygg som vil stå inn i framtida.
Dei har eit godt norsk kjøken som tek vare på dei beste smakane frå Noreg. Filosofien er at eit måltid skal vera ei oppleving, uansett om det er til kvardag eller fest.

60.045328, 5.5224508