Oseana Kunst & Kultursenter

Velkomen til ei verd av inspirasjon


Kontakt

Telefon resepsjon: 917 50 231
Telefon restaurant: 53 69 51 40
www.oseana.no

Adresse

Oseana Kunst- og Kultursenter
Mobergsbakken 20
5200 Os


I Oseana kunst- og kultursenter skal vi skape ”Ei verd av inspirasjon!”.

Unge og eldre, amatørar og profesjonelle – alle skal få utfalde seg. Det er plass til både opera, teater, rockekonsertar, konferansar og tilbod til lokale lag og organisasjoner.

Bedrifter og engasjerte menneskje i Os og Bergens-regionen har bidratt med ca 100 millioner kroner for at Os skal få eit kulturelt senter med kulturtilbod av høg kvalitet. Os Kommune har bidratt med andre halvparten. Grieg arkitekter har teikna eit vakkert bygg som også har Noregs største solcellepanel og har blitt eit forbildeprosjekt hos ENOVA.

Senteret er ei langsiktig investering i kunst og kultur. Vinsten er eit rikare samfunn med meir tilfredse menneske. Avkastninga på dei investerte kulturkronene kjem i form av begeistring, opplevingar og eit samfunn med god utvikling. Denne ideen vil gje utbytte som generasjonar kan hauste av.

Kvar einaste osing har ein aksje i senteret. Her skal vi la oss inspirera, og vi osingar skal inspirera andre. Skapa dei gode opplevingane, og dela dei med alle våre tilreisande gjester!

På desse nettsidene kan du lese meir om Per Grieg sr si kunstsamling i kunstgalleriet vårt, om dei spennande arrangementa som kjem i tida framover, om den gode maten i restauranten og om andre tilbod i kommunen vår. Sjå også vår facebook-side.

60.180816, 5.466342