Øvreeide Gard

Dagtilbud for barn,unge og voksne, som ønsker/har behov for en innholdsrik dag.


Kontakt

Tlf: 97 46 67 73
Epost: post@ovreeidegard.no
www.ovreeidegard.no

Adresse

Hegglandsdalsvegen 499
5211 Os

Tilbudet tilrettelegges de individuelle behov. Tar imot barnehagegrupper som ønsker en utflukt i landlige omgivelser. Gården er et velegnet sted som kan brukes som avlastnings-, aktivitets- og dagsenter for personer i en tidlig fase av demens.

Vi kan tilby små grupper et halvdagsopplegg i trivelige omgivelser, med muligheter for ulike typer aktiviteter som fremmer livsglede og lar brukerne huske med hendene. Gardens to døtre har fagkompetanse innen helse. På Øvreeide Gard dyrker vi forskjellige grønnsaker i sommerhalvåret og vedhogst i vinterhalvåret.

60.222319, 5.536997