Oselvarnaustet er eit båtbyggeri med lange tradisjonar. Sidan 1750 har dei klinkbygde trebåtane vorte produserte i Os, noko som både har resultert i tittelen norges nasjonalbåt og gitt plass på UNESCOs Verdensarvliste. Oselvarverkstaden har ope for publikum kvardagar kl 13-15 og tar òg imot grupper på førespurnad
Nettside – https://www.oselvarverkstaden.no/