Oppføring på Visit Bjørnafjord

Vi i styret ynskjer at alle medlemmer i Visit Bjørnafjord skal få si verksemd, organisasjon, lag eller foreining eksponert på nettsidene våre.
Vi har no fått laga eit skjema som skal gjera det lettare for alle å få denne jobben gjort.

Gjer vel og fyll ut skjemaet slik at du lettare vert synleg i marknaden, samstundes som du bidreg til at Bjørnafjordregionen får vist fram mangfaldet sitt og alt vi har å by på.