Tag Archive for: Kultur

Fjordfolk

Vedholmen Galleri

Det historiske tunet på Lyngheim

Holdhus Kyrkje

Galleri Solbakkestova

Oseana Kunst & Kultursenter

Oselvarverskaden

Oselvarverkstaden skal ta vare på kunnskap om bygging, bruk og reparasjon av oselvarbåten. Bjørnafjorden kommune og Vestland fylkeskommune gjev tilskot til drifta, på denne måten kan dei tilsette på verkstaden bruke tida si på kunnskapsoverføring og tileigning.

Lysøen