Lysekloster ruinene

Ruinane er i dag delvis restaurerte, og er utan samanlikning den mest besøkte attraksjonen i Os.

Lysekloster, i middlealderen kalt Coenobium Vallis Lucidae på latin, er eit tidligere kloster som ligg i Lysefjorden ved foten av Lyshornet i Bjørnafjorden kommune. Klosteret ble grunnlagt i 1146 av munker frå Fountains Abbey i England og var i funksjon frem til 1536. Klosteret ble drevet av cisterciensermunker 1146-1536. Ruinene etter bygningene vart gravd ut 1822 og 1838 og restaurert rundt 1930. Lysekloster omfatter i 2023, 4479 dekar, hvorav 182 dekar er dyrket mark.

Lyseklosters gods besto opprinnelig av omkring 200 gårdsbruk, og fra 1833 også storgården Stedje i Sogndal. Godset ble delt fleire gonger i løpet av 1800-tallet, og mot slutten av århundret ble leilendingsgodset frasolgt ved at staten overtok 36 000 dekar I 1917 vart Lysekloster solgt til skipsreder Georg von Erpecom, hvis etterslekt framleis eig garden.

Munkene i Lysekloster brakte blant anna fruktdyrkingen til Hardanger.

Det er gode turmogleheiter i område rundt Klosteret, blant anna Lyshornet (368m) og den 3,9-km lange munkestien som går frå klosteret til røykenes på Søfteland.

Adresse:
Lyseklostervegen
5215, lysekloster