M/S Midthordland

M/S Midthordland har fått status som bevaringsverdig av riksantikvaren, og er egna til ulike arrangement.

Me vil gje våre kundar ei fantastisk oppleving som gjestar ombord på dronnninga av Bjørnefjorden. Me set tryggleik og kvalitet fyrst.

Båten er svært veleigna til blant anna:

  • Konferansar
  • Blåturar
  • Kick-off-arrangement
  • Bryllaup, med vigsel ombord
  • Festivalar
  • Fødselsdagsfeiring
  • Slektsstemne
  • Sightseeing

Adresse:
Holtbrekka
5200 Os

T: 56 30 65 95

    90 89 83 03

msmidthordland@gmail.com