Tag Archive for: båt

Tysnes Hytte og Båtutleie

Os Vannscooter Utleie

Eikhaugen Gjestegard

Fusa Camping

Bjørnafjorden Opplevelser

Oselvarverskaden

Oselvarverkstaden skal ta vare på kunnskap om bygging, bruk og reparasjon av oselvarbåten. Bjørnafjorden kommune og Vestland fylkeskommune gjev tilskot til drifta, på denne måten kan dei tilsette på verkstaden bruke tida si på kunnskapsoverføring og tileigning.