Tag Archive for: Historie

Fjordfolk

Det historiske tunet på Lyngheim

Tønnegarden


Holdhus Kyrkje

Oselvarverskaden

Oselvarverkstaden skal ta vare på kunnskap om bygging, bruk og reparasjon av oselvarbåten. Bjørnafjorden kommune og Vestland fylkeskommune gjev tilskot til drifta, på denne måten kan dei tilsette på verkstaden bruke tida si på kunnskapsoverføring og tileigning.