Tag Archive for: Kultur

Lysekloster

Klosteret vart grunnlagt i 1146 av munker frå Fountains Abbey i England.

Då bisp Sigurd i 1146 skipa Heilag Maria kloster til Lyse, la han samstundes grunnlaget for det som meir enn noko anna skulle koma til å prega Osbygda gjennom meir enn 700 år. I cisterciensarordenen si ånd skulle munkane arbeida hardt og leva i fattigdom. Dette hindra likevel ikkje at klosteret snøgt vart både rikt og mektig, og på ymse vis la under seg dei fleste gardane i Os.

Ruinane er i dag delvis restaurerte, og er utan samanlikning den mest besøkte attraksjonen i Os. Ruinane av Lyse Kloster høyrer til Lyse Kloster Hovedgård og er soleis den dag i dag privat eigedom.

Adresse: Lysekloster
Opningstider: Heile året
Entré: Gratis
Tilkomst: Om lag 10 minutt med bil/taxi frå Os sentrum 20 minuttar å gå frå kaien på Kafe Ole B.

Fjordfolk

Vedholmen Galleri

Det historiske tunet på Lyngheim

Holdhus Kyrkje

Galleri Solbakkestova

Oseana Kunst & Kultursenter

Oselvarverskaden

Oselvarverkstaden skal ta vare på kunnskap om bygging, bruk og reparasjon av oselvarbåten. Bjørnafjorden kommune og Vestland fylkeskommune gjev tilskot til drifta, på denne måten kan dei tilsette på verkstaden bruke tida si på kunnskapsoverføring og tileigning.

Lysøen