Vinnesholmen

Dette er et kulturhistorisk sted, husmannsplass, gammel stil, landlig i friluftsområde med fin badestrand og båt, flott utsikt, familievennlig.

Utleie av Husmannsplassen

For en rimelig sum kan du leie husmannsplassen.

Priser og booking er tilgjengleig via

Airbnb,

eller sekundært på e-post til vinnesholmen@fusi.no

Alle inntekter går til drift og vedlikehold.

2023 Priser;
Leie hus pr døgn 1050
Leie kajakk pr døgn 100 (gratis for medlemmer)

Vern gjennom bruk er vårt prinsipp, og korteste utleie er satt til 2 døgn, vi kan gjøre unntak i spesielle anledninger, f eks til skoler, lag- og foreninger.

Huset er stort sett utleid hele sommeren.

Vær tidlig ute med å bestille.

Inkl i leien er vår landstedsbåt, Vernøy med årer og 9,9 hk påhengsmotor, flytevester mot å etterfylle oljeblandet bensin eller vippse oss litt for benyttet bensin. Ta gjerne med ved, vi har vedovn i huset, og bålpanner ute.

I tillegg kan en låne våre havkajakker, vi har 6 stk, disse kan lånes gratis av medlemmer av
kystlaget, men også leies av ikke-medlemmer for kr 100 pr stk pr dag.

Kystlaget har også en treskøyte på 42 fot som kan leies etter avtale.
Våre tradisjonsbåter, Oselver og Seksåring, kan også leies, (eller lånes ut til lagets medlemmer). Vi stiller krav til respektabel bruk, ønsker å ta godt vare på våre gamle båter. (må ikke henslenges i fjøro osv.)

Adresse:

Skagen 66

5641 Fusa

T: 90093249

vinnesholmen@fusi.no