Vognhallen

Vognhallen var verkstad og bussgarasje for den tidligare Osbanen, og blir no nytta som ein kulturarena. Det er eit innebygd «allrom» som har plass til utstillingar, verkstad/gjesteatelier og intimscene.

Vognhallen

Vognhallen på Osøyro har ved fleire høve tent som kulturarena. Her har det vore konsertar i regi av Os blues- og jazzfestival, og i over ti år har skulpturarbeidet og kursa i samband med skulptursymposiet vore lagde til Vognhallen. Vi vidareutviklar Vognhallen som arena for kunst- og kulturhendingar i Os.
I sørenden er det eit ca. 155 kvadratmeter stort innebygd «allrom» som har plass til utstillingar, verkstad/gjesteatelier og intimscene. Bygget har faldeveggar i glas som vil gjer det lett å tilpassa lokalet, alt etter aktivitet og kor mange som deltar. Bygget har fasilitetar som kjøkken, wc og lager. Vognhallen ligg i tillegg sentralt plassert med tanke på sambruk med Oseana.

Utleige

Vognhallen kan nyttast til f.eks. konsertar, undervisning, kurs, møter, utstilling, dåp og bryllup. Store glassdører, som kan åpnast i seks meters bredde mot eit stort overbygga uteområde, gjer Vognhallen mange muligheter.

Os stasjon

Osbanen opna for trafikk 1. juli 1894, og denne hendinga samla 250 tilskodarar, den største folkemengda som til då hadde vore samla på Osøyro. Banen var eit stort framsteg for bygdene sør for Bergen og Os. Den nye teknikken med togsett gjorde at folk frå bygdene i sør strøymde til Osøyro for å sjå. Det blei så ille at banestyret fann ut at dei måtte krevja inn ”Plattformavgift” på fem øre for å avgrensa den store interessa for dette nye. Med tog kunne folk no reisa fram og tilbake mellom Os og Bergen på dagen. Reisetida blei meir enn halvert samanlikna med dei raskaste dampskipa. Ca. to timar tok turen Bergen – Os.

Osbanen vart utkonkurrert og lagd ned i 1935. Vognhallen vart etter det nytta til verkstad og bussgarasje.

Etter ei turbulent tid på nittitalet var det mange som gjekk inn for å riva vognhallen, men i dag står heldigvis både stasjonsbygningen og vognhallen på Os.

Adresse:
Mobergsbakken 9

5200 Os

T: 906 64 409

leif@foretaksokonomen.no